4 Holzwurm

«I ha e Holzwurm i miner Ukulele, wenn i es Konzärt ha wott är ou mitspiele. Das wär gar nid e so schlimm, nur het är so ne schrägi Stimm.»